Перевірка бланка нотаріального документа

Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса. При огляді реєстрів для реєстрації нотаріальних дій Другої Луцької нотаріальної контори за 2008 рік завідувача контори Горбатюка В.І. комісією було встановлено, що нотаріус здійснює запис до них нерозбірливим почерком, неохайно. Реєстратор вносить до Єдиного реєстру відомості про витрачання бланків та недійсні бланки протягом одного дня з моменту отримання заяви. 3. Перевірка бланків за даними Єдиного реєстру 3.1. Обов’язковій перевірці підлягає кожний бланк, на якому викладено текст нотаріального документа. Дуда при посвідченні довіреностей в порядку передоручення у 2007-2009 роках перевіряє дійсність основної довіреності за допомогою Єдиного реєстру довіреностей. Перевірка цілісності електронного документа3 здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису. ____________2, 3 Див.

Посвідчувальні написи на договорах дарування земельних ділянок нотаріусом Базалицькою О.Р. безпідставно змінені та не відповідають затвердженим Мінюстом формам, як наслідок не враховано п.24 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. При посвідченні довіреностей в порядку передоручення нотаріус здійснює перевірку основної довіреності шляхом виготовлення Скороченого витягу, що не відповідає п.3.3 Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Дописки і виправлення повинні бути застережені нотаріусом перед підписом відповідних осіб (сторін правочинів та інших осіб, які підписали правочин, заяву та ін.) і повторені в кінці посвідчувального напису. Перекладач-дактилолог разом з документом, що встановлює його особу, має надати документ, що підтверджує його знання жестової мови.
Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою установи, підприємства або організації чи особи, яка видала документ. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах. Свідоцтва про усиновлення 10. Перевірка документа про освіту 11. Реєстр наукових організацій 12. Бази даних Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського.

Похожие записи: