Бланк договору будівельного подряду

Від вас потрібно тільки написати що вам потрібно. Додаткові витрати на виконання робіт, пов’язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються підрядником. Незалежно від того, хто — замовник чи підрядник — готує технічну документацію та кошторис, обидва ці документи підлягають обов’язковому узгодженню сторонами і після цього залишаються, як правило, незмінними до завершення будівництва. Перераховані документи не можна розглядати як письмову форму договору, бо вони не містять усіх його істотних умов і не підписуються сторонами.

При цьому він повинен заплатити підряднику за виконану частину роботи та відшкодувати йому витрати, зроблені з метою виконання договору. Інвесторами є особи, які здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій і забезпечуючі їх цільове використання. Нарешті, підрядник зобов’язаний передати замовникові разом з результатами роботи інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання предмета договору, якщо це передбачено угодою між ними або без такої інформації неможливе використання результату роботи. Якщо замовник попередньо прийняв окремі етапи робіт, то він несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, якщо договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Правда, критерій поняття «істотна частина» носить оціночний характер і може викликати труднощі в його практичному застосуванні.
Причому відповідному обов’язку однієї сторони кореспондує відповідне право іншої і навпаки. Забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду 32. Виконання зобов’язань за договором підряду забезпечується гарантією, порукою, неустойкою, заставою, притриманням, завдатком, іншими видами забезпечення виконання зобов’язань, визначеними договором підряду. Здача результату робіт підрядником і приймання його замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. Строк договору про надання послуг установлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. При цьому для пред’явлення таких вимог підряднику встановлений термін у 10 років з моменту прийняття замовником результатів робіт. Відповідно до статті 837 зазначеного Кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Похожие записи: