Бланк наказа про проведення планової перевірки

бланк наказа про проведення планової перевірки
Отже ми бачимо, що оскаржувати накази про проведення перевірок можна і потрібно. Суб’єкт господарювання має право не погодитися з рішенням про призначення перевірки і оспорити його у суді. У такому спорі суб’єкт владних повноважень зобов’язаний довести обґрунтованість свого рішення з посиланням на недоліки пояснень суб’єкта господарювання та їх документальне обґрунтування. Жодних пояснень бездіяльності Держпраці від жодної посадової Держпраці комісією не отримано. Податківці із Львівської області нагадали, що з 01.01.2017 р. не передбачено право проведення податковими інспекціями документальних та фактичних перевірок платників податків. Передання таких документів для їх огляду, вивчення і повернення оформляється актом у довільній формі, який підписують податківці.


Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена. Якщо платник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які отримують копії, роблять відмітку про відмову від підпису. Підставами для подовження строку перевірки є: — заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки); — змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі документів та даних, наданих платником податків або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Перший стосується перевірки правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб, другий — перевірки зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. При цьому, обов’язком підприємства є надання посадовим особам контролюючих органів у повному обсязі всіх документів, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Продовження строків — також за рішенням курівника контролюючого органу на 10, 2 і 5 днів відповідно. Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником податкового органу рішення про її проведення та за наявності вищенаведених обставин для проведення документальної перевірки.

Похожие записи: