Державне статистичне спостереження бланки форма no1

державне статистичне спостереження бланки форма no1
Звітність за незатвердженими статистичними органами формами, як і звітність, що здійснюється частіше встановленої періодичності, вважається незаконною. Крім того, неможливо проконтролювати правильність відповідей на запитання анкети. Перелік усіх форм із зазначенням їхніх реквізитів називається табелем звітності. Рядок 2010 містить дані про невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та звільненим працівникам. Цей спосіб не потребує великих витрат, але він не забезпечує високої якості матеріалів, так як перевірити точність відомостей, що повідомляються, безпосередньо на місцях не завжди можливо. За часом проведення статистичне спостереження поділяють на безперервне і перервне.


Число охоплених нею міст складає менше 5% усіх міст, однак в них мешкає більше половини чисельності всього міського населення країни. Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені. Звітністю називають такий вид спостереження, при якому відомості надходять у статистичні органи від підприємств, установ та організацій у вигляді обов’язкових звітів про їхню діяльність.

Анкетний спосіб спостереження Ґрунтується на розсиланні анкет певному колу осіб або установ. Відомими є приклади застосування моніторингу у вивченні і прогнозуванні гідрометеорологічних показників навколишнього природного середовища, його екологічного стану; рівня і динаміки цін, рейтингів, біржових індексів тощо. Поряд із звітністю важливим джерелом статистичних даних є спеціально організоване статистичне спостереження.

Похожие записи: