Баланс бюджетної установи 2013 бланк

баланс бюджетної установи 2013 бланк
Прием-передача должности главного бухгалтера Здравстуйте, помогите разобраться! я нахожусь в отпуске по уходу за ребеком до 3х лет, выходить в ноябре, но гл. бух, который меня замещает, беременна, в декрет ей в октябре. Перш за все, таким обов’язком «обдаровані» публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінустанови. Перш за все з’ясуємо: хто, куди і в які строки подає фінансову звітність.


Итoг активов баланса должен равняться пассиву (суммe сумме обязатeльcтв и собственного капитала). Актив содержит три раздела: І. Необоротные aктивы; IІ. Оборотные активы; IIІ. Необоротные активы, удерживаемые для продaжи, и группы выбытия. Бланки фінансової звітності | Бухгалтер 911 Наші сайти : Увійти Наверх Вниз. Так, за таке порушення КУпАП передбачено адміністративну відповідальність, що застосовується до посадових осіб підприємств.

Якщо фінансова звітність надсилається поштою, то такою датою вважають дату отримання адресатом, зазначену на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата ( п. 4 Порядку № 419). Майте на увазі: окремі суб’єкти господарювання зобов’язані оприлюднювати свою фінзвітність. Тому важливо розуміти, які підприємства належать до тієї чи іншої категорії. Для всіх перелічених суб’єктів господарювання законодавець відводить єдиний строк для оприлюднення фінзвітності — до 30 квітня року, наступного за звітним. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами заздалегідь проведеної інвентаризації активів і зобов’язань. Вопрос:1.Куда мне деть бывшего гл.буха, свободных должностей в бухгалтерии нет, кем она будет числеться, ведь уволить я беременную женьщину не могу 2.Необходимо ли проводить внутреннюю проверку и кто должен её проводить и в чем она заключается.

Похожие записи: