Особовий листок бланк

особовий листок бланк
Після закінчення 9 класів у 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю. У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зручність сприйняття резюме. У людини, що переглядає пачку резюме, для первинного ознайомлення з кожним з них звичайно є 1-2 хвилини. Добре складене резюме збільшує ваші шанси зацікавити роботодавця своєю кандидатурою й одержати запрошення на особисту співбесіду. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.


Для конкурсного відбору до аспірантури використовується конкурсний бал, який вираховується як сума балів: оцінки вступного іспиту з спеціальності – 0,5 ваговий коефіцієнт; оцінки вступного іспиту іноземної мови – 0,25 ваговий коефіцієнт; оцінки вступного іспиту з філософії – 0,25 ваговий коефіцієнт. Ознайомитися з проектом нового Статуту Інституту можно тут. Характеристика видана для… Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С. А. Коваленко Автобіографія Автобіографія — це опис свого життя. Потім записується серія та номер паспорта, найменування органу, який його видав, дата видачі. Номенклатуру справ підписує відповідна посадова особа за погодженням з архівним підрозділом (загальним відділом, канцелярією), а в разі його відсутності — з посадовою особою, відповідальною за ведення архіву на підприємстві. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.Особо́вий листо́к з о́бліку ка́дрів — це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості.

Збільшено обсяги продажів на 13%. Зменшено витрати виробництва на 23%. 1985-1990ТзОВ «Черевичок» Москва Заступник керівника планового відділу Збільшено обсяги продажів на 7%. Організовано єдину комп’ютерну мережу. Невдалі резюме звичайно є результатом недотримання зазначених вище основних вимог. При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінали паспорту, диплому про вищу освіту та додатку до диплому.

Похожие записи: