Бланк доручення на отримання банківських виписок

бланк доручення на отримання банківських виписок
Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Братиславська, буд. 89, кв. 2, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповноважую Михайленка Олександра Володимировича, який проживає в м. Києві, вул. Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано доручення.


При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій. Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців з дня їх отримання. 3.8. Як здійснюється відшкодування, якщо вклад належить малолітній особі? Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом.

Документи, які необхідні для здійснення проводки, — договір із банком і виписка банку, що підтверджує надходження коштів. Основна функція довіреності — оформлення відносин представництва. У свою чергу представництво — це правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право здійснити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє. Так. Вкладником є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті. Кошти повертаються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень. Назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності.

Похожие записи: